2018: Japan

07 Shinagawa, Tokyo

03 HANAMI – Kichijoji, Tokyo

03 HANAMI – Kudanshita Area, Tokyo

03 HANAMI – Naka Meguro, Tokyo

03 HANAMI – Tokyo Tech, Oookayama, Tokyo

03 HANAMI – Toranomon, Tokyo

 

03 Ginza & environs, Tokyo

03 Shibuya, Tokyo

03 Shinjuku, Tokyo

03 Suidobashi, Tokyo

03 Trains in Tokyo