2018: Japan

12 Yamanote-sen, Tokyo

12 Ueno to Asakusa, Tokyo

12 Shiodome, Tokyo

12 Shinjuku, Tokyo

12 Shibuya, Tokyo

12 Harajuku, Tokyo

12 Ginza, Tokyo

12 Meiji Shrine, Tokyo

11 Kamakura

11 Kurashiki, Okayama

11 Kurashiki suburbs, Okayama

11  Tottori-shi, Tottori

11 Tottori suburbs, Tottori

11 Houkicho, Tottori  (Ueda Shoji Museum)

11 Himeji

07 Shinagawa, Tokyo

03 HANAMI – Kichijoji, Tokyo

03 HANAMI – Kudanshita Area, Tokyo

03 HANAMI – Naka Meguro, Tokyo

03 HANAMI – Tokyo Tech, Oookayama, Tokyo

03 HANAMI – Toranomon, Tokyo

03 Ginza & environs, Tokyo

03 Shibuya, Tokyo

03 Shinjuku, Tokyo

03 Suidobashi, Tokyo